atelier b9, s.r.o. • brandlova 4, 602 00 brno • tel./fax: +420 542 213 672 • gsm: +420 604 238 547 • e-mail: atelier@b9.cz

> stavby

ERA

REKONSTRUKCE

INVESTOR:

Kateřina Dubská

AUTOR:

Ing.arch. Roman Gale

Ing.arch. Vladimír Kozumplík

Ing.arch. Michal Palaščák

 

Předmětem řešení je rekonstrukce a přestavba stávajícího podsklepeného dvoupodlažního objektu se sedlovou střechou /hřeben střechy stejně jako u okolní zástavby rovnoběžný s komunikací/. Objekt se nachází ve stávající řadové zástavbě na parcele č. 1514 na ul. Berkova 8, katastrální území Královo pole.
Původně bytový dům bude adaptován na polyfunkční dům se smíšenou funkcí kancelářských a bytových prostor. Rekonstrukcí se nijak nezvětší stávající zastavěná plocha ani obestavěný prostor stavby /vyjma nového vikýře ve dvorní části podkroví/. Rovněž uliční pohled zůstane zachován původní. Největším stavebním zásahem bude vybudování nových podkrovních kancelářských prostor. Stavební práce v ostatních podlaží budou spočívat pouze v novém dispozičním uspořádání s minimálními zásahy do nosných konstrukcí.

 Pohled z ulice. 
www.b9.cz www.b9.cz www.b9.cz www.b9.cz www.b9.cz www.b9.cz www.b9.cz www.b9.cz
english