atelier b9, s.r.o. • brandlova 4, 602 00 brno • tel./fax: +420 542 213 672 • gsm: +420 604 238 547 • e-mail: atelier@b9.cz

> stavby

PŘÁDELNA

REKONSTRUKCE TOVÁRNÍ HALY

INVESTOR:

SÁRA s.r.o.

AUTOR:

Ing. arch. Vladimír Kozumplík

SPOLUPRÁCE:

Libor Dašek
Ladislav Králíček
Daniel Gerčák

 

Původně výrobní objekt přádelny, kde byly umístěny těžké stroje bude adaptován na objekt pro lehkou výrobu, skladování a pro kancelářské a prodejní prostory. V záměru investora je část objektu využívat vlastní firmou SÁRA s.r.o. Zbylé prostory bude pronajímat, pro stejné účely.
Předmětem rekonstrukce stavebních úprav bude zateplení obvodového pláště – nové zasklení otvorů a jejich výplně. Rekonstrukce a zateplení ploché střechy. Oprava světlíků na střeše. Dále dojde ke změně dispozic objektu.
Dispozičními zásahy dojde k jednoznačnému vymezení komunikační kostry objektu a k rozdělení výrobních a skladovacích prostor pro možnost jednodušší pronajímatelnosti prostor. Tyto prostory se pochopitelně dále mohou dělit dle potřeb konkrétní firmy.
Stávající vertikální komunikace jsou logicky zvoleny pro dobrou distribuci materiálu a pohybu osob. Jsou napojena na nákladové rampy, komunikace a výrobní prostory. Vzniká zde jedno nové vertikální komunikační jádro, které je napojeno na nově vybudovaný vchod pro klienty. Jsou zde doplněny komunikační prostory v dobré návaznosti na stávající a malé příruční skladovací prostory pro výrobní část. U stávajících vertikálních komunikací je nutné provést rekonstrukci výtahu, tak aby ho bylo možné používat i pro přepravu osob. Studie také řeší dispoziční rozmístění sociálního zázemí pro pracovníky firem. Jsou zde nově vybudovány šatny, sprchy, toalety a denní místnosti. Toto sociální zázemí je vždy koncentrováno do dvou celků pro dobrou dostupnost zaměstnanců, příp. hostů. V přízemí jsou zde pouze toalety. Celé sociální zázemí pro přízemí je řešeno v mezipatře na východní straně budovy. Sociální zázemí jsou vždy přístupná z chodby či schodiště. Dále jsme se snažili oddělit technické zázemí celé budovy. Jedná se především o umístění trafostanice, rozvodny, místnosti pro odpady a garáže. Jsou situovány v zádní části objektu v návaznosti na komunikaci.
V parteru při ulici Podnásepní vzniknou prodejní prostory, pravděpodobně pro firmy sídlící v objektu. Dále zde vzniká vstupní prostor pro klienty s nově vybudovanou vertikální komunikací. Z ulice Podnásepní vznikne hlavní vstup pro klienty, kde pro větší zvýraznění se posune parter o tři metry za uliční čáru. Vznikne zde skleněná fasáda se vstupy, zapuštěna do loubí, které je pěti schody výškově odděleno od terénu. Z ulice je parter rozdělen do čtyř traktů. Vznikne zde hlavní vstup s recepcí a navazující nové schodiště, kde se bude nacházet poměrně reprezentativní převýšený prostor, který bude vertikálně propojovat všechny patra. Schodiště je ukončeno proskleným světlíkem, který bude dávat prostoru příjemné osvětlení a zároveň zde bude schodiště odvětráváno. V dalších polích jsou umístěny tři obchody, z toho jeden bude využívat firma SÁRA. Za touto prodejní plochou jsou umístěny kancelářské prostory s vlastní recepcí také pro firmu SÁRA.

 Uliční fasáda - původní stav. 
www.b9.cz www.b9.cz www.b9.cz www.b9.cz www.b9.cz www.b9.cz
english