atelier b9, s.r.o. • brandlova 4, 602 00 brno • tel./fax: +420 542 213 672 • gsm: +420 604 238 547 • e-mail: atelier@b9.cz

> stavby

RD KOHOUTOVICE

REKONSTRUKCE

MÍSTO:

Brno - Kohoutovice

INVESTOR:

Martin Nekovář

AUTOR:

Ing. arch. Vladimír Kozumplík

Ing. arch. Jan Sochor

 

Celkově nadstavba jasně artikuluje vertikální ukončení stávajícího neuzavřeného objemu domu. Děje se tak tvarově jednoduchým proporčně vyváženým celkovým objemem, který je podpořen spádem střechy ve směru klesajícího terénu. Stávající čelní fasáda je v novém objemu respektována v členění oken i ustoupením za výraznou stávající atiku. Vystouplá hmota ložnice nad dvorním křídlem využívá spádu střechy a s optickým přerušením stříškou nad venkovní pavlačí objemově příliš nepřesahuje zbývající hmotu objektu.

 Čelní fasáda z přístupového chodníku. 
www.b9.cz www.b9.cz www.b9.cz www.b9.cz www.b9.cz www.b9.cz
english