atelier b9, s.r.o. • brandlova 4, 602 00 brno • tel./fax: +420 542 213 672 • gsm: +420 604 238 547 • e-mail: atelier@b9.cz

> stavby

RD STŘELICE

DOSTAVBA RD

INVESTOR:

soukromá osoba

AUTOR:

Ing.arch. Vladimír Kozumplík

Ing.arch. Jan Sochor

SPOLUPRÁCE:

Bc.arch. Ladislav Králíček

Bc. Petr Konečný

 

Předmětem návrhu je rozšíření obytných prostor a zázemí stávajícího rodinného domu. Navrhované změny by měly přispět k jasnějšímu oddělení jednotlivých provozů domu a ke zvýšení komfortu využití jednotlivých prostorů. Zároveň bude nový objem nadstavby kultivovaně doplňovat a scelovat hmotu původního domu a pozdější přístavby garáží, které dnes netvoří příliš harmonický celek. Dostavované prostory jsou koncipovány jako lehká dřevostavba s pultovou střechou a plechovou krytinou, která bude materiálově i hmotově jasně čitelná uvnitř i navenek, aniž by popírala nebo násilně potlačovala působení stávajících objemů domu.

 Perspektiva - pohled z ulice. 
www.b9.cz www.b9.cz
english