atelier b9, s.r.o. • brandlova 4, 602 00 brno • tel./fax: +420 542 213 672 • gsm: +420 604 238 547 • e-mail: atelier@b9.cz

> stavby

RED ZONE

MOBILNÍ PÁRTY STAN

INVESTOR:

Philip Morris ČR a.s

AUTOR:


Ing. arch. Vladimír Kozumplík

SPOLUPRÁCE:

Marek Vavroš
Pavel Röder
Libor Dašek
Jakub Bräuer
Daniel Gerčák
Ing. Martin Hlaváč
Ing. Vladimír Kratochvíl
Josef Gatrmaier

 

V zadání investora je zpracovat projekt na novou „Malboro Event Equipment Technology“. Součástí projektu je zpracování Párty stanu pro prezentaci své značky a pořádání společenských akcí. Dále interiéru – mobiliář stanu, který je možno využívat také pro komornější akce v klubech či barech. Pro exteriér je zpracován „Info - point“ – samostatný mobilní stánek pro prezentaci příp. prodej. „Info - point“ je samostatná mobilní jednotka, která bude provedena ve dvou kusech zrcadlově symetrických. Toto řešení dovoluje situovat stánky samostatně, ale také do různých sestav, tzn. vytvoření jednoho většího stánku.
Koncepce celého projektu vychází z image Marlboro. Zvolená barevnost, použití materiálů, architektonické tvarosloví, použití ostrých tvarů. Naše snaha je o nový, nadčasový, dynamický a funkční design. Použití nadstandardních materiálů vychází z prezentace špičkové firmy, zároveň zaručuje vysokou odolnost a jednoduchou údržbu.
Zadáním investora bylo rovněž navržení všech prvků tak, aby na první pohled bylo zřejmé, že se jedná o značku Marlboro, bez použití loga i ostatních reklamních prostředků. Tento dojem je dosažen pouze architektonickým tvaroslovím – barevností – použitím materiálů. Celá sestava se bude používat jak přes den, tak i přes noc, proto je kladen velký zřetel na osvětlení všech expozic.
Všechny prvky jsou navrženy s ohledem na jednoduchou manipulaci, modifikaci jednotlivých dílů a uskladnění.

  
www.b9.cz www.b9.cz www.b9.cz www.b9.cz www.b9.cz www.b9.cz www.b9.cz www.b9.cz www.b9.cz www.b9.cz www.b9.cz www.b9.cz www.b9.cz www.b9.cz
english