atelier b9, s.r.o. • brandlova 4, 602 00 brno • tel./fax: +420 542 213 672 • gsm: +420 604 238 547 • e-mail: atelier@b9.cz

> stavby

VILADŮM LUŽICKÁ

2015 projekt Brno, Veveří 
Investor: HSH Lužická, s.r.o. 
Tým: Vladimír Kozumplík,
                        Jan Sochor,
                        Daniel Samiec,
                        Vladimír Schmid 

Studie novostavby viladomu ve vilové čtvrti s krásnými výhledy na Brno se snaží využít veškerých kladů místa. Výškový rozdíl pozemku je využit pro parkování v nejnižším podlaží, každé další podlaží tvoří samostatný byt. Díky přesazení a jemnému pootočení hmot a orientaci velkých prosklených ploch oken je zaručeno v maximální možné míře soukromí bytů i k nim náležících venkovních prostor, přitom zůstává zachována možnost výhledů na panorama města, zároveň se přibližuje měřítko navrženého domu okolní zástavbě.
  
www.b9.cz www.b9.cz www.b9.cz www.b9.cz
english