atelier b9, s.r.o. • brandlova 4, 602 00 brno • tel./fax: +420 542 213 672 • gsm: +420 604 238 547 • e-mail: atelier@b9.cz

> stavby

ŽIŽKOVA

PŮDNÍ NÁSTAVBA

INVESTOR:

Bytové družstvo - "ŽIŽKOVA 4 / 6 DRUŽSTVO"

AUTOR:

Ing.arch. Vladimír Kozumplík

 

Architektonické ztvárnění návrhu jasně definuje nový objem vestavby, který se současně stává ukončením původní hmoty v podobě dvou horizontálních linií se skleněnou výplní. Jednoduchým horizontálním motivem tak navazuje na kompoziční hru s otvory čelní fasády. Podobný sjednocující princip horizontálního komponovaní se odehrává i na straně orientované do dvora, kde byl ale jednoduchý rytmus přerušen logickým ukončením stávajícího půlkruhového schodiště v podobě válcové terasy. Materiálová trojkombinace jemně zelenkavého skla, bílé omítky a plechu na obou fasádách, taky přispívá k celkové jednotností. Ustoupením hmoty horního patra se dosáhlo vizuálního snížení objemu vestavby na obou stranách. Zvýrazněním římsy dojde jak k plynulému napojení na sousední objekt, tak i k logickému ukončení řešeného objektu.

 celkový pohled z ulice 
www.b9.cz www.b9.cz www.b9.cz www.b9.cz www.b9.cz www.b9.cz www.b9.cz www.b9.cz www.b9.cz www.b9.cz www.b9.cz www.b9.cz www.b9.cz www.b9.cz
english