ADMIN. BUDOVA ENERG-SERVIS

Původní dvoupodlažní administrativně provozní budova, typová stavba z montovaných železobetonových dílců, byla rozšířena, nadstavěna a přebudována v moderní zázemí energetické firmy. Provozní podlaží prošlo dispoziční proměnou, administrativní a projekční prostory byly rozšířeny o další plná dvě podlaží a ještě jedno třetinové podlaží – „velitelský můstek“. Použit byl opět montovaný železobetonový skelet i fasáda, monotónnost původního řešení byla potlačena při zachování maximální možné prefabrikace. Původní kryt CO pod budovou byl přebudován na netradiční školicí centrum, rozšířen a přestavěn byl také přízemní vstupní objekt.

ADMIN. BUDOVA ENERG-SERVIS

2013
Brno, Maloměřice

INVESTOR:
ENERG-SERVIS a.s.

AUTOR:
Vladimír Kozumplík, Jan Sochor

SPOLUPRÁCE:
Jiří Kratochvíl