VILADŮM LUŽICKÁ

Studie novostavby viladomu ve vilové čtvrti s krásnými výhledy na Brno se snaží využít veškerých kladů místa.  Výškový rozdíl pozemku je využit pro parkování v nejnižším podlaží, každé další podlaží tvoří samostatný byt. Díky přesazení a jemnému pootočení hmot a orientaci velkých prosklených ploch oken je zaručeno v maximální možné míře soukromí bytů i k nim náležících venkovních prostor, přitom zůstává zachována možnost výhledů na panorama města, zároveň se přibližuje měřítko navrženého domu okolní zástavbě.

VILADŮM LUŽICKÁ

2015
Brno

INVESTOR:
HSH Lužická, s.r.o.

AUTOR:
Vladimír Kozumplík, Jan Sochor

SPOLUPRÁCE:
Daniel Samiec, Vladimír Schmid