ÚZEMNÍ STUDIE ZLÍN-PRŠTNÉ

Jedná se o platnou autorizovanou studii zaregistrovanou jako podklad pro územní rozhodování. V této územní studii bylo prověřeno nové urbanistické uspořádání řešeného území. Území o rozloze cca 3,5 ha se nachází západně od centra města při hlavní páteřní komunikaci – třídě T. Bati. 

Hlavní myšlenkou urbanistické a architektonické koncepce je vytvořit novou životaschopnou část města s nabídkou kvalitního bydlení navzdory blízké frekventované silnici, umožnit rozvoj potřebné občanské vybavenosti a služeb na hlavní městské třídě a zároveň přispět ke kvalitě každodenní relaxace obyvatel vytvořením nových zelených ploch.

ÚZEMNÍ STUDIE ZLÍN-PRŠTNÉ

2021
Zlín

INVESTOR:
Pořizovatel: Magistrát města Zlína, Objednatel: Downtown Invest Corporation s. r. o.

AUTOR:
Ing. arch. Vladimír Kozumplík, Ing. arch. Štěpán Kočiš, spoluautor: Ing. arch. Jan Stratílek, Ing. arch. Helena Kočišová

SPOLUPRÁCE:
Ing. arch. Daniel Samiec - ateliér Paralel, Ing. arch. Lenka Veselá