RODINNÉ DOMY BONĚCKO

Koncepce domů navazuje na tradiční baťovy dvoj-domy s plochou střechou se současným architektonickým výrazem. Dvoupodlažní domy sestávají ze dvou na sobě položených bloků orientovaných v ose sever – jih. Je využito poměrně prudkého svahu, takže spodní podlaží je vždy částečně zapuštěno do terénu. Horní a spodní řada domů po obou stranách komunikace se liší pouze umístěním vstupu na spodním nebo horním podlaží. Všechny domy mají nádherný výhled na město Zlín, výškové a polohové posunutí zajišťuje jednotlivým domům na minimálním prostoru maximum soukromí.

RODINNÉ DOMY BONĚCKO

2014
Boněcko

INVESTOR:
BONĚCKO s.r.o

AUTOR:
Vladimír Kozumplík, Jan Sochor

SPOLUPRÁCE:
Jiří Kratochvíl, Daniel Samiec, Kristýna Smržová, Roman Ženatý