BAROKNÍ SÝPKA SOKOLNICE

Přestavba sýpky na byty je založena na zachování historických prvků v co největší míře, včetně přísného zachování původních okenních otvorů v pravidelném rastru, které jsou doplněny novými otvory v záměrně jiném měřítku a nepravidelném rastru. Tímto odlišením nového rastru podtrhujeme původní tvarosloví objektu.

BAROKNÍ SÝPKA SOKOLNICE

2019
Sokolnice

INVESTOR:
Baroque loft, s.r.o.

AUTOR:
Vladimír Kozumplík

SPOLUPRÁCE:
Jan Stratílek, Daniel Samiec