REDAKCE ČASOPISU ERA

Rekonstrukce a přestavba stávajícího podsklepeného dvoupodlažního objektu se sedlovou střechou, hřeben střechy stejně jako u okolní zástavby rovnoběžný s komunikací. Původně bytový dům je adaptován na polyfunkční dům se smíšenou funkcí kancelářských a bytových prostor. Rekonstrukcí se nijak nezvětší stávající zastavěná plocha ani obestavěný prostor stavby vyjma nového vikýře ve dvorní části podkroví. Rovněž uliční pohled zůstane zachován původní. Největším stavebním zásahem bude vybudování nových podkrovních kancelářských prostor. 

REDAKCE ČASOPISU ERA

2002
Brno, Královo Pole

INVESTOR:
PhDr. Kateřina Dubská

AUTOR:
Roman Gale, Vladimír Kozumplík, Michal Palaščák